Met elkaar weten wat je te doen hebt

Verbinder van bestuur, beleid en uitvoering

 

“Hoe zorgen we ervoor dat we werken vanuit dezelfde waarden?”

“Hoe monitoren we of we het goed doen en het goede doen?”

“Hoe gaan we dezelfde taal spreken?”

“Hoe zorgen we ervoor dat beleid en uitvoering meer op elkaar aansluiten?”

Veel vragen die gemeenten en maatschappelijke organisaties aan mij stellen. De wereld verandert in hoog tempo. Veel organisaties staan voor complexe vraagstukken die ze niet meer alleen op kunnen lossen. Dit vergt een andere manier van samenwerken. Werken in netwerken in plaats van werken in ketens of vanuit schotten. Netwerken waarin de leefwereld en de ‘mensenlijke maat’ steeds meer centraal staat.
Niemand weet hoe het precies moet. We weten wel dat we het niet alleen kunnen. Om gezamenlijk deze vragen te kunnen beantwoorden zijn een aantal voorwaarden nodig. Denk hierbij aan vertrouwen, ruimte voor ontwikkeling, flexibiliteit in alle lagen van de organisaties en oprechte belangstelling voor de ander.
 
 
Ben je op zoek naar:
 

Een aanjager die van een idee tot een plan komt?

Een frisse blik of klankbord die meeleest met de geschreven beleidsstukken en (integraal beleids-)  advies geeft?

Een onafhankelijke luis in de pels die aandacht blijft vragen voor het “waarom”, de doelgroep en de bedoeling?

Procesbegeleider die op methodische wijze projecten en processen leidt?

Adviseur die wethouders coacht in de complexe opgaven waar ze voor staan?

Verbinder die partijen met verschillende visies laat samenwerken?

Cynthia is een verbinder met visionaire blik. Op creatieve wijze maakt ze directeuren en managers nog bewuster van mogelijkheden en belemmeringen die werknemers ervaren.  Als (programma)manager en projectleider complexe vraagstukken en processen begeleidt. Van innovatieve ideeën heeft zij concrete resultaten weten te bereiken. Als bestuursadviseur heeft zij wethouders en gemeenteraden geadviseerd en begeleidt bij vraagstukken. 
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op!
 

Kom in contact